Con dao hai lưỡi

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Kế hoạch trợ giúp những con nợ vay cầm cố do chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ G.W.Bush đưa ra là liều thuốc giảm đau cho cơn khủng hoảng địa ốc, nhưng rất có thể những thị trường khác và hệ thống tài chính sẽ phải trả giá.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/daututaichinh/2007/12/134963