Có vợ mà như độc thân!

    Gốc

    Hanoinet - Hải, chồng Hoa, lại là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình, chung thủy với vợ. Không phải vì chuyện này, chuyện kia mà ra ngoài “đổi gió”. Mặc dù anh có đầy đủ cơ hội cũng như điều kiện để làm những việc “ngoài luồng”.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=95417