Có vợ là… sư phụ của Hoạn Thư

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Nga đẹp, hiền, thùy mị, biết vun vén và chăm sóc gia đình. Cách cư xử của Nga với nội, ngoại, với bạn của anh cũng rất tốt. Anh công nhận rằng, câu người xưa dạy "giàu vì bạn, sang vì vợ" đúng với anh. Nhưng, nhược điểm của Nga là ghen tuông thái quá...

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=57687