Có tiền còn muốn... tình!

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Phạm Văn An (SN 1984, quê Hải Dương) bẩm sinh có “nghề” trộm vặt. Vì vậy, ngày 7-8-2008 khi y vừa đến Bình Dương là đã trổ nghề.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/giam_stress/chuyen_khong_the_ngo/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.8759125628/20080815.321