Có thể thế giới đối mặt với cuộc khủng hoảng lần hai?

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, những đợt sóng thần về tài chính thứ hai chỉ cách chúng ta trong gang tấc,

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=130424