Có thể kiểm soát và chữa được dịch tiêu chảy

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    “Dịch tiêu chảy rất nguy hiểm nhưng chúng ta hoàn toàn có thể chủ động phòng và chữa bệnh nếu người dân thực hiện ăn chín, uống sôi và sử dụng thực phẩm an toàn, nguồn nước bảo đảm”, Tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, khuyến cáo.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2007/11/78087.cand