Cơ sở y tế T.Ư được tính 100% chi phí trả lương vào viện phí

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    (TNO) Ngày 8.1, ông Dương Huy Liệu, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính (Bộ Y tế) đã thông báo một số nội dung chính trong chính sách viện phí mới. Cụ thể như sau:

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Xahoi/2008/1/9/222018.tno