Cô nàng "công dân toàn cầu" nhút nhát

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Lần đầu tiên được mời phát biểu trước Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo trẻ châu Á – Thái Bình Dương ở Nhật Bản năm 2004 sau khi đạt giải thưởng ý tưởng sáng tạo thực hiện sáng kiến vì cộng đồng của Liên Hiệp Quốc, tôi đã rất run và lo sợ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=57858