Cơ hội để tìm hiểu nhu cầu đầu tư hạ tầng

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Hội chợ triển lãm quốc tế về công nghệ và máy móc thiết bị ngành xây dựng, Con-Build Vietnam 2207, diễn ra tại Hà Nội vào tuần tới, từ 20 đến 23 – 11, sẽ là dịp để các ...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2007/11/15/091015/4045