Chuyên môn chỉ là điều kiện cần

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Thiếu tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc, tác phong công nghiệp kém... sẽ khó đáp ứng sự mong đợi của nhà tuyển dụng

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/viec-lam/223746.asp