Chuyến công du chiến lược của ông Chavez

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Tổng thống Venezuela Hugo Chavez hôm qua đã bắt đầu chuyến công du - mà ông mô tả là "có lợi ích chiến lược lớn" - đến 6 nước Nam Mỹ, châu Âu và châu Á.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200839/20080922000024.aspx