Chương trình hành động của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026

  118 liên quanGốc

  Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP Hà Nội tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 5 (quận Tây Hồ).

  BÀ NGUYỄN LAN HƯƠNG

  Sinh ngày 02/10/1968

  ThS Luật; Cao cấp lý luận chính trị

  Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ủy viên BTV Thành ủy Hà Nội; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội;

  Ủy viên Thường vụ Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam;

  Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội

  Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

  1. Thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân, tham gia đầy đủ các kỳ họp, đóng góp ý kiến chất lượng, hiệu quả vào việc xây dựng các nghị quyết của HĐND Thành phố. Gắn bó, lắng nghe Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân trong phạm vi lĩnh vực công tác; liên hệ chặt chẽ với cử tri; thường xuyên tu dưỡng đạo đức, phẩm chất, lối sống, có ý thức tổ chức kỷ luật; tích cực nghiên cứu học tập nâng cao trình độ; rèn luyện bản lĩnh, có chính kiến; thực hiện có chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư, đôn đốc các cơ quan hữu quan giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc.

  2. Gương mẫu thực hiện có trách nhiệm, hiệu quả nhiệm vụ của MTTQ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

  3. Tổ chức thực hiện tốt hoạt động đối ngoại Nhân dân, xây dựng hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, người Hà Nội văn minh, thanh lịch, nghĩa tình, yêu chuộng hòa bình. Vận động Nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thi đua lao động sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng toàn diện đời sống Nhân dân; đẩy lùi dịch bệnh; thực hiện thành công mục tiêu xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

  Kinhtedothi.vn

   Nguồn Kinh Tế Đô Thị: http://kinhtedothi.vn/chuong-trinh-hanh-dong-cua-chu-tich-uy-ban-mttq-viet-nam-tp-ha-noi-nguyen-lan-huong-ung-cu-vien-dai-bieu-hdnd-tp-ha-noi-nhiem-ky-2021-2026-419980.html