“Chúng tôi đủ khả năng giữ ổn định VND”

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Nội dung cuộc trao đổi giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và ông David Frenandez, Kinh tế trưởng Tập đoàn JP Morgan Chase...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=06&home=detail&id=dd358426322abd&page=category