Chứng khoán "răng cưa"

    Báo Tiền Phong
    1 đăng lạiGốc

    Lúc lên lúc xuống là tình cảnh của chỉ số giá chứng khoán trong thời gian tới. Dự đoán này xuất phát từ các nhóm yếu tố tác động.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200907/20090210230037.aspx