Chứng khoán hóa bất động sản

    Gốc

    Thị trường bất động sản (BĐS) và thị trường chứng khoán (hay rộng hơn là thị trường vốn), ở góc độ nào đó, hiện đang cạnh tranh nhau về cơ hội đầu tư và nguồn vốn đầu tư...

      Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/cophieubds/2008/03/16/042859/6588