Chuẩn bị tốt cho hội nghị của Diễn đàn kinh tế Thế giới tại Việt...

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (ĐSTB) Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các cơ quan liên quan làm việc với đoàn Diễn đàn kinh tế Thế giới (WEF) trong tháng 11-2007 về kế hoạch tổ chức WEF Đông Á...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/home/thoi-su/2007/10/mlnews.2007-10-26.9090776175