Chưa tỏ, chưa tường!

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Luật Đầu tư và một số nghị định hướng dẫn thi hành đã được ban hành cách đây gần 2 năm. Thế nhưng, phải đến tháng 9/2008, Bộ Kế hoạch & Đầu tư (Bộ KH & ĐT) mới hoàn thành Thông tư hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư và đưa ra trưng cầu ý kiến của các chuyên gia và doanh nghiệp.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=12&NewsId=95628