Chưa công khai nhiều khoản đóng góp của dân

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Hàng ngàn tỉ đồng thu, chi ngoài ngân sách - Mỗi hộ bình quân phải thường xuyên đóng 28 khoản phí l Dân địa phương nghèo đóng nhiều phí hơn địa phương giàu. Ngày 20-9, tại phiên họp thứ hai Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH), Ủy ban Tài chính - Ngân sách đã báo cáo kết quả việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/202966.asp