Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67

Ngày 23/5, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch.

 Chủ tịch nước Tô Lâm với nhân dân tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Tô Lâm với nhân dân tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 Chủ tịch nước Tô Lâm với nhân dân tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Tô Lâm với nhân dân tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 Chủ tịch nước Tô Lâm với nhân dân tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Tô Lâm với nhân dân tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 Chủ tịch nước Tô Lâm nói chuyện với cán bộ Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Tô Lâm nói chuyện với cán bộ Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước nói chuyện với cán bộ Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước nói chuyện với cán bộ Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 Chủ tịch nước Tô Lâm nói chuyện với cán bộ Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Tô Lâm nói chuyện với cán bộ Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/chu-tich-nuoc-to-lam-dang-huong-tuong-niem-chu-tich-ho-chi-minh-tai-nha-67-post955084.vnp