Chủ tịch Hội Đông y “yêu ghế” bị "cắt" lương

    Báo Công An Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    Khoản tiền lương và phụ cấp chức vụ từ tháng 1/2008 đến tháng 4/2008 (13.909.580 đồng) của ông Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Thanh Hóa "đã về hưu" bị Kho bạc Nhà nước “cắt” vì ông này đã về hưu không còn trong bảng lương của hội.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/5/91765.cand