Chủ tịch Fidel Castro đã phục hồi sức khỏe và trí tuệ để làm việc

    Gốc

    ND - Hãng Reuters ngày 24-12, dẫn lời của Phó Chủ tịch thứ nhất HĐNN và HĐBT Cuba Raul Castro cho biết, Chủ tịch Fidel Castro đã hoàn toàn bình phục, khỏe mạnh cả về trí tuệ và tinh thần, chỉ có một chút hạn chế về thể lực, hằng ngày tập luyện hai lần và đã tăng cân.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=112510&sub=82&top=45