Chu Ân Lai suýt bị bắn nhầm tại Quảng Châu năm 1925

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Viên vệ sĩ của Chu Ân Lai khi nghe súng nổ đã lấy thân che cho ông, cũng dính đạn chết. Riêng Chu Ân Lai nhanh nhẹn cúi rạp người nép sát sàn xe nên thoát hiểm trong gang tấc. Khi xe dừng bánh, Chu Ân Lai đẩy cửa xe lao ra hô lớn: “Tôi là Chu Ân Lai...". Người lính gác nghe thấy tá hỏa đứng sững lại và buông súng...

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/tulieu/2008/1/65256.cand