Chống tăng huyết áp bằng tự xoa bóp

    Gốc

    Tự xoa bóp phòng chống tăng huyết áp là điều còn ít người biết đến. Đôi khi trong hoàn cảnh thuốc không có trong tay, thầy không có tại chỗ, tự mình dùng các ngón tay day xoa một số huyệt vị của y học cổ truyền theo một quy trình cụ thể xem ra cũng không phải là không có ý nghĩa.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/46/145654