Chính phủ Colombia tiến hành hòa đàm với nhóm vũ trang EMC

Chính phủ Colombia vẫn tiếp tục nỗ lực thúc đẩy đối thoại hòa bình với các nhóm vũ trang trong nước. Ngày 4/3, chính phủ Colombia và nhóm vũ trang Estado Mayor Central (EMC), nhóm bất đồng chính kiến tách ra từ Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC), đã bắt đầu vòng đàm phán hòa bình thứ 4.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/chinh-phu-colombia-tien-hanh-hoa-dam-voi-nhom-vu-trang-emc-112972.htm