Chi-lê: núi lửa Sai-tơn bắt đầu hoạt động

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Ngày 3-5, núi lửa Sai-tơn nằm cách thủ đô Xan-ti-a-go (Chi-lê) khoảng 1.200km bắt đầu hoạt động khiến 1.200 người dân sống trong vùng ảnh hưởng phải sơ tán.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/166912