Chết khi đang tháo cốp pha

    1 đăng lạiGốc

    Anh Văn đang tháo cốp pha trên mái nhà thì trượt chân ngã lao đầu xuống đất…

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/10/100659.cand