Chế nhiên liệu từ đường ăn

    Gốc

    Các nhà hóa học thuộc Đại học Công nghệ Virginia (Mỹ) đã tìm ra phương pháp giúp chuyển hóa đường ăn thành khí hydro, theo Báo The Times of India. Hydro tổng hợp này có thể được dùng làm nhiên liệu thay thế cho xăng, dầu... Ưu điểm của phương pháp này là giá rẻ, hiệu suất cao và không gây ô nhiễm môi trường.

      Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Khoahoc/2008/4/19/235154.tno