Cháy hết mình cùng 100º S Rock Bar

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Với mong muốn trở một hoạt động thường niên của giới trẻ yêu âm nhạc, đặc biệt là các bạn sinh viên, chương trình “Vòng tay lớn mãi” - 100ºS Rock Bar" sẽ được ra mắt lần đầu tiên vào ngày 27/12/ 2008 tại Đại học Văn Hóa , Hà Nội.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=24&NewsId=119229