Chất vấn sôi động, hấp dẫn và có hiệu quả thiết thực

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Sáng qua (13/11), Quốc hội đã dành trọn buổi sáng để nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng giải trình và trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=108985