Chân dung Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông

    Ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

    Linh Anh - Luân Dũng

    Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/chan-dung-bi-thu-tinh-uy-son-la-nguyen-huu-dong-1725746.tpo