Chấm điểm doanh nghiệp vay vốn

    1 đăng lạiGốc

    Doanh nghiệp vay vốn được “giám khảo” ngân hàng chấm theo các mức điểm ứng với khả năng được cấp vốn...

      Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=06&home=detail&id=cc31906d087866&page=category