CDS – Vũ khí hủy diệt thị trường tài chính

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Theo Asia TimesOnline, trong khi các thị trường bớt lo ngại về cuộc khủng hoảng cho vay tín dụng cầm cố thứ cấp ở Mỹ và các ảnh hưởng của nó, một cuộc khủng hoảng khác lại sắp xuất hiện và lần này là trên thị trường trao đổi nợ tín dụng với số tiền lên tới 62 nghìn tỷ USD.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=68961