Cây điều “lâm nạn"

    Gốc

    Năm nay là năm thứ ba cây điều liên tiếp bị mất mùa, mất giá...

      Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/home/20080912093157683P0C19/cay-dieu-lam-nan.htm