Cây bồn bồn

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Đến Cà Mau mà chưa dùng những món ăn được chế biến từ cây bồn bồn thì thật đáng tiếc cho chuyến đi. Bởi như thế là chưa thưởng thức hết cái hương vị độc đáo của vùng đất cực nam Tổ quốc "nắng bụi mưa bùn" này.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=144460&sub=63&top=39