Cấp nước Bến Thành mỗi ngày thu về 1,45 tỷ đồng

Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành (mã cổ phiếu BTW) đặt mục tiêu kinh doanh 544,033 tỷ đồng, tăng 3,2% và lợi nhuận trước thuế 55 tỷ, tăng 0,5% so với năm 2023.

Doanh thu hơn 529,8 tỷ

Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành đã công bố thời gian dự kiến họp Đại hội cổ đông thường niên 2024 vào sáng 23/4, tại Hội trường doanh nghiệp ở đường Võ Thị Sáu (quận 3, thành phố Hồ Chí Minh).

Điều kiện tham dự, tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt vào ngày 25/3.

Đồng thời, doanh nghiệp này cũng công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Theo đó, năm 2023, doanh thu thuần của công ty là 529,806 tỷ đồng, tăng hơn 61 tỷ, tương đương 13,03% so với cùng kỳ. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 54,119 tỷ đồng, tăng 5,99%.

Doanh nghiệp này ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm qua là 43,645 tỷ đồng, tăng 6,76%.

Tổng giá trị tài sản năm 2023 là 369,379 tỷ đồng, giảm 14,024 tỷ đồng, khoảng 3,36%, so với năm 2022.

Đến ngày 31/12/2023, nợ phải trả của doanh nghiệp 124,782 tỷ đồng, giảm 25,888 tỷ so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 144,905 tỷ đồng và nợ dài hạn 9,876 tỷ đồng.

Về cơ cấu, tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng 47,54%, chủ yếu là tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản phải thu ngắn hạn, hàng tồn kho…

Năm 2023, tài sản cố định của Cấp nước Bến Thành tăng 42,389 tỷ đồng. Trong đó, 38,730 tỷ đồng là đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành các hệ thống ống cấp nước và phát triển mạng lưới cấp nước nhằm đảm bảo nhu cầu cung cấp nước sạch cho sinh hoạt và sản xuất kinh doanh trên địa bàn đồng thời làm giảm tỉ lệ thoát nước trong khu vực quản lý; còn lại 3,66 tỷ đồng là tài sản tăng do mua sắm.

Hàng tồn kho cuối năm 2023 tăng 20,31% so với năm 2022 và vòng quay hàng tồn kho tăng từ 16,39 lên 18,51 lần. Giá trị hàng tồn kho của Công ty khá cao nhằm mục đích cung cấp kịp thời vật tư thi công các công trình trong 6 tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024 để thực hiện kế hoạch đầu tư, phát triển mạng lưới, nâng cấp hệ thống cấp nước, sửa chữa ống mục, chống thoát nước.

Mặt khác, nguyên nhân hàng tồn kho nhiều còn do công ty xác định lại chi phí dở dang nước sạch cuối năm và phân bổ lại giá vốn tương ứng với doanh thu nước sạch đã hạch toán theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, với tổng giá trị chi phí dở dang tại thời điểm cuối năm 2023 là 10,9 tỷ đồng.

Mục tiêu lãi tăng không đáng kể trong năm 2024

Bà Phạm Thị Thanh Vân, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành, nhận định trong báo cáo định hướng phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, bối cảnh kinh tế quốc tế nhiều khó khăn, kinh tế Việt Nam vẫn ghi nhận những tín hiệu phục hồi khá rõ nét.

Việc Chính Phủ quyết tâm tháo gỡ khó khăn cùng các giải pháp hỗ trợ mạnh mẽ, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục áp dụng nhiều chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi sản xuất kinh doanh, duy trì thu hút đầu tư.

Trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại là những yếu tố tạo ảnh hưởng tích cực với tăng trưởng kinh tế trong năm 2024 và tạo đà cho bước tiến trong trung hạn.

Năm 2024, công ty đặt mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục, đủ áp lực. Duy trì 100% các hộ dân, được cấp nước sạch…

Người dân đến làm việc tại Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành.

Đồng thời, bà Vân thay mặt HĐQT công ty đặt doanh thu tiền nước năm 2024 đạt 544,033 tỷ đồng, tăng 3,2% và lợi nhuận trước thuế 55 tỷ tăng 0,5% so với năm 2023.

Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ Doanh nghiệp Nhà nước – Chi nhánh cấp nước Bến Thành từ 2007.

Vốn điều lệ công ty tại ngày 31/3 là 93,6 tỷ đồng, tương đương 9,36 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10 nghìn đồng mỗi cổ phiếu.

Cổ phiếu của doanh nghiệp được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã BTW từ tháng 11/2017.

Hoạt động của doanh nghiệp là quản lý, phát triển hệ thống cấp nước, cung ứng, kinh doanh nước sạch cho nhu cầu tiêu dùng và sản xuất. Công ty cũng xây dựng công trình cấp nước, tái lập mặt đường đối với các công trình chuyên ngành cấp nước và các công trình khác.

Đến cuối quý I/2024, Công cổ phần Cấp nước Bến Thành có 233 nhân sự.

Nguyễn Duy Cường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cap-nuoc-ben-thanh-moi-ngay-thu-ve-1-45-ty-dong-a659864.html