Cặp đồng tính sinh đôi qua thụ tinh trong ống nghiệm

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT-Trên tay các bà mẹ, trông những đứa trẻ này giống như bao đứa trẻ bình thường khác. Thực ra, hai cặp sinh đôi này là 4 đứa trẻ sinh tư của hai phụ nữ đồng tính Karen Wesolowsi và Martha Padgett.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Khoahoc/Connguoi/48471/default.aspx