Cánh tay chôm chỉa

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (ĐSTB) Tối 22-10-2007, bảo vệ Công ty A. thuộc KCN Đông Anh, Hà Nội trong lúc tuần tra bỗng phát hoảng khi nhìn thấy ở hàng rào cuối sân có một cánh tay từ ngoài thò vào huơ qua huơ lại tìm cách lôi một cái túi ra ngoài. Cánh tay bị...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/home/giam_stress/chuyen_khong_the_ngo/2007/11/mlnews.2007-11-09.5647161555