Canada sẽ giúp Việt Nam đào tạo cán bộ về luật

    Báo VTC News
    Gốc

    Lãnh đạo khoa Luật Đại học Ottawa và Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh đã nhất trí sớm dự thảo và ký kết một văn bản ghi nhớ về hợp tác thúc đẩy công tác đào tạo, bồi dưỡng luật dân sự và thông luật tại Canada cho các học viên Việt Nam.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/268939/Default.aspx