Cần Thơ kêu gọi hơn 10 tỷ đồng đầu tư vào các dự án

    1 đăng lạiGốc

    Thành phố Cần Thơ vừa lập 38 dự án mời gọi đầu tư với tổng số vốn 10,6 tỉ USD thuộc các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ khí chế tạo, điện tử, chế biến, dệt, du lịch, y tế và giáo dục.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/245045/Default.aspx