Cần sự bứt phá mới

    Gốc

    Chiều 1-10, ngay sau khi kết thúc hội đàm và ký kết các văn bản thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Pháp Phơ-răng-xoa Phi-ông đã gặp mặt báo chí khẳng định cuộc hội đàm thành công tốt đẹp.

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocte.sukiennoibat.24037.qdnd