Cán bộ thanh tra làm cò nhà

    Nhận 80 lượng vàng SJC chỉ làm dịch vụ hành chính đơn thuần, một cán bộ thanh tra Sở NN-PTNT TPHCM có dấu hiệu vi phạm những điều đảng viên không được làm và trái đạo đức xã hội

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/232756.asp