Cách tạo phím nóng để đóng/mở ổ CD

    Báo Công Thương
    Gốc

    Nếu ngại đóng/mở ổ CD/DVD bằng cách với tay bấm nút hoặc vào tận My Computer nhấn lệnh Eject, bạn có thể tạo 2 phím nóng làm việc này một cách thuận tiện. Trước hết, vào trang này để tải file NirCmd.zip dung lượng nhỏ 74 KB. Hãy đặt nó vào một thư mục riêng có tên NirCmd rồi giải nén ngay tại đó....

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=52&subjectID=14350