Các phe phái ở Kênia thỏa thuận chấm dứt bạo lực

    Báo VTC News
    Gốc

    Sau hơn một tháng bất đồng kể từ cuộc bầu cử đầy tranh cãi ngày 27/12/2007, đại diện các phe phái chính trị thù địch tại Kênia đã thỏa thuận một khuôn khổ cho các cuộc thương lượng nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực kéo dài.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/234714/Default.aspx