Các lỗi của IE, Gmail cho phép chiếm dụng account Gmail

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Một lỗi trong trình duyệt Internet Explorer (IE) kết hợp với lỗ hổng trong Gmail có thể cho phép người dùng có ác ý chiếm dụng account Gmail.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=8673&t=pcolarticle