Các loại thịt khác nhau có thời gian để được trong tủ lạnh tối đa là bao lâu?

  112 liên quanGốc

  Mỗi loại thịt khác nhau sẽ có thời gian bảo quản trong tủ lạnh khác nhau. Có thể là một, hai ngày nhưng cũng có thể đến cả năm trong nhiệt độ âm.

  Thịt gia cầm sống

  Đối với thịt gia cầm sống chỉ để được một hoặc hai ngày trong tủ lạnh ở nhiệt độ 4 độ C hoặc lạnh hơn. Thế nhưng có thể đế cả năm nếu để trong tủ đông ở nhiệt độ âm 17 độ C hoặc lạnh hơn thế.

  Thịt gia cầm nấu chín có thể được bảo quản trong tủ lạnh vài ngày và không nên để đông lạnh quá từ 2 đến 6 tháng.

  Thịt đỏ và thịt lợn

  Những loại thịt đỏ và thịt lợn có thể để trong tử lạnh với thời gian dài hơn một chút so với thịt gia cầm, thời gian để tới năm ngày. Nếu để trong tủ đông có thể để từ 4 đến 12 tháng.

  Với thịt đã nấu chín để trong tủ lạnh từ 3 đến 4 ngày và để từ 2 đến 6 tháng trong tủ đông.

  Mỗi loại thịt sẽ có thời gian bảo quản trong tủ lạnh khác nhau

  Thịt xay

  Các loại thịt xay như thịt bò, thịt bê, thịt lợn hoặc thịt gia cầm có thể được bảo quản lạnh trong từ 1 đến 2 ngày và đông đá trong 3 đến 4 tháng.

  Thịt nguội và hot dog

  Hot dog và thịt nguội sẽ để được hai tuần trong tủ lạnh khi chưa mở và nên ăn trong vòng ba đến năm ngày kể từ ngày mở (hot dog có thể lâu hơn vài ngày). Trong tủ đông, chúng sẽ để được từ một đến hai tháng.

  Thịt xông khói và xúc xích

  Thịt xông khói có thể an toàn để ăn trong tối đa một tuần trong tủ lạnh, nhưng xúc xích tươi chỉ nên ăn trong vòng hai ngày. Cả hai loại có thể được đông lạnh trong một tháng, và một số xúc xích có thể được đông lạnh lâu hơn hai lần.

  Các món salad?

  Các món salad ngon như salad gà, cá ngừ, trứng hoặc mì ống sẽ để được từ ba đến năm ngày trong tủ lạnh và không nên để đông lạnh.

  Theo Gia đình mới

   Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/cac-loai-thit-khac-nhau-co-thoi-gian-de-duoc-trong-tu-lanh-toi-da-la-bao-lau/20210509042016331