Các chỏm băng ở Bắc Cực vẫn trong tình trạng báo động

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT – Cơ quan quản lý vũ trụ và hàng không Mỹ NASA ngày 18- 3 cho biết, các chỏm băng ở Bắc Băng Dương đã có kích thước lớn hơn so với tháng hai năm 2007 nhờ trải qua một mùa đông khắc nghiệt. Tuy nhiên, nhìn tổng thể thì các dải băng vẫn đang dần thu hẹp lại, phần băng vĩnh cửu hiện chỉ còn bao phủ khoảng 30% bề mặt.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=118002&sub=72&top=41