Cả 2 sàn cùng giảm điểm

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Đà tăng điểm của VN - Index từ đầu tuần đã bị dứt sau phiên 7.11. VN - Index mất 13,24 điểm, đóng cửa ở mức 365,97 điểm.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200845/20081107221935.aspx