C9: Continent of the Ninth Open Beta ngày 15/8

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    NHN (Hàn Quốc) sẽ ra mắt bản chính thức trò chơi này tại hai quốc gia là Hàn Quốc và Nhật Bản.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Diem-tin/2009/05/3B9AF42F