BVS sẽ tăng vốn lên 450 tỉ đồng

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    (NLĐ) - HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVS) vừa có tờ trình đại hội đồng cổ đông phương án phát hành thêm 30 triệu cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 150 tỉ đồng lên 450 tỉ đồng

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/thi-truong/203357.asp