Blowout Preventer: Hệ thống ngăn chặn sự cố phun trào trong khoan dầu

Blowout Preventer (BOP) là thiết bị thiết yếu trong ngành dầu khí, đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn các sự cố phun trào không kiểm soát của quá trình khoan dầu.

Duy Tiến (Tổng hợp)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/petrotimesmedia-blowout-preventer-he-thong-ngan-chan-su-co-phun-trao-trong-khoan-dau-711676.html